I 21 år har Kontali og Monaqua arrangert Produktivitetskonferansen. Dagens COVID-19 situasjon tillater ikke at det blir en tradisjonell konferanse i år, men behovet for informasjon er ikke mindre. Hvordan kan vi likevel nå ut til våre interessenter?

3 eksperter på under 1 time er vårt svar. Tre av de faste og mest populære innslagene fra konferansen, barometrene innenfor produktivitet, marked og fiskehelse, lanseres nå digitalt.

Vi ønsker å gi våre kunder oppdatert informasjon om de viktigste og mest relevante temaene for dagens laksemarked. Vi tilbyr en effektiv oppdatering fra marked og produksjon av laks, inkludert siste status for produktivitet, resultater for utslaktede generasjoner av laks (nasjonalt og globalt), trender i laksemarkedene og en løypemelding for fiskehelsen det siste året.

Med tilgang til 3 eksperter på under 1 time kan du høre på presentasjonene når du vil og så ofte du vil. I tillegg kan presentasjonene lastes ned for eget bruk. Om du ønsker å høre hva 3 av de ledende ekspertene på laks vurderer som status på de viktigste driverne for balansen mellom tilbud, etterspørsel og dermed økonomisk resultat, finnes det ingen bedre eller mer målrettet produkt enn 3 eksperter på under 1 time.

 

Kompetanseheving og nettverksbygging på merdkanten

I begynnelsen av november hvert år inviterer Monaqua, i samarbeid med Kontali, til Produktivitetskonferansen i Kristiansund. Konferansen har som mål å være en arena der produsentene som står nærmest fisken i det daglige kan møtes og utveksle erfaringer og innsikt sammen med aktører fra resten av verdikjeden. Kombinasjonen av innsiktsfulle presentasjoner og en uformell ramme gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år.

Reis til Kristiansund med god grunn!

  • Møt spennende mennesker og bygg nettverk

  • Lær av verdensledende aktører innen akvakultur

  • Utveksle erfaringer fra merdkanten

Hvem deltar? 

Deltakerlisten har de siste årene inkludert om lag 250 deltagere innen oppdrett, forvaltning, bank og finans, samt leverandører, forskningsmiljø og studenter. I tillegg deltar spennende sponsorer, som er til stede for å presentere seg selv og sine produkter. Dette gjør Produktivitetskonferansen til en interessant møteplass for mange.

Tema for konferansen

Temaene som presenteres skal i hovedsak bidra til å øke kunnskap om praktiske tilnærminger for å oppnå økt produktivitet. Kontali oppsummerer laksegenerasjoner nasjonalt og globalt, med hensyn til produktivitet og markedsutvikling. Veterinærinstituttet har også sin første løypemelding for fiskehelseåret. I tillegg vil en rekke foredragsholdere komme for å presentere spennende og dagsaktuelle temaer.

Tidligere konferanser

Påmelding til nyhetsbrev