Produktivitetskonferansen logo

 

Årets tema: Landkjenning

 

2. - 3. november er det klart for Produktivitetskonferansen 2021 her i Kristiansund! I 22 år har vi arrangert Produktivitetskonferansen og etter en digital konferanse i fjor gleder vi oss til en tradisjonell konferanse i år, hvor kompetanseheving og nettverksbygging er i fokus. 

 

Kompetanseheving og nettverksbygging på merdkanten

I begynnelsen av november hvert år inviterer Monaqua, i samarbeid med Kontali, til Produktivitetskonferansen i Kristiansund. Konferansen har som mål å være en arena der produsentene som står nærmest fisken i det daglige kan møtes og utveksle erfaringer og innsikt sammen med aktører fra resten av verdikjeden. Kombinasjonen av innsiktsfulle presentasjoner og en uformell ramme gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år.

Reis til Kristiansund med god grunn!

  • Møt spennende mennesker og bygg nettverk

  • Lær av verdensledende aktører innen akvakultur

  • Utveksle erfaringer fra merdkanten

Hvem deltar? 

Deltakerlisten har de siste årene inkludert om lag 250 deltagere innen oppdrett, forvaltning, bank og finans, samt leverandører, forskningsmiljø og studenter. I tillegg deltar spennende sponsorer, som er til stede for å presentere seg selv og sine produkter. Dette gjør Produktivitetskonferansen til en interessant møteplass for mange.

Tema for konferansen

Temaene som presenteres skal i hovedsak bidra til å øke kunnskap om praktiske tilnærminger for å oppnå økt produktivitet. Kontali oppsummerer laksegenerasjoner nasjonalt og globalt, med hensyn til produktivitet og markedsutvikling. Veterinærinstituttet har også sin første løypemelding for fiskehelseåret. I tillegg vil en rekke foredragsholdere komme for å presentere spennende og dagsaktuelle temaer.

Tidligere konferanser

Påmelding til nyhetsbrev