Bilder fra konferansen i 2018

Temaer fra tidligere konferanser

2018

«Øyet som ser»

2017

«Alltid beredt!»

2016

«Bare velstand?»

2015

«Vekst på vilkår»

2014

«Optimalisering for enhver pris»

2013

«Driftsutfordringer og produktivitet»

2012

«Fôr og fôring»

2011

«Smolt til begjær – og uten besvær»

2010

«Takhøyde for produktivitet?»

2009

«Fremgang i nedgangstider»

2008

«Lakseoppdrett på offensiven»

2007

«Effektivisering i flere ledd»

2006

«Optimalisering»