Program 

Tema for Produktivitetskonferansen 2019: 

Minner om fremtiden!

Produktivitetskonferansen 2019 var den 20. i rekken arrangert av Monaqua og Kontali. Ved et jubileum kan det være verdt å se seg litt tilbake og bruke historien til å si noe om fremtiden. For de som har vært med i næringen i denne perioden er det lett å se at det meste har endret seg rundt produksjonen av laks og regnbueørret. Like fullt, produktivitet måles på samme måte som vi har gjort gjennom flere tiår. Kriteriene for suksess er fortsatt knyttet til bl.a. utbytte, svinn, fôrfaktor og tilvekst.

Tradisjonen tro åpnet konferansen med å ta tempen på produktiviteten, markedet og fiskehelsen, før det ble satt fokus på algeoppblomstringen med vitnesbyrd fra merdkanten og betraktninger rundt konsekvenser og fremtidig beredskap. I siste sesjon på dag én plukket vi frem vinnere gjennom henholdsvis art, selskap og enkeltperson som alle har en veibeskrivelse for å lykkes med sine mål.

På dag to ble de historiske perspektivene på nytt satt gjennom et nærmere innblikk i havbruksnæringens utvikling de siste 15-20 årene. Deretter rettet vi fokus fremover i tid, og så nærmere på hvordan næringen kan vokse inn i fremtiden mot nye mål. Skal næringen vokse må både fiskehelse og fiskevelferd få fokus. Vi hentet inn foredragsholder fra Chile som skal snakke om deres utvikling og suksessfaktorer den senere tid.

Avslutningsvis rettet vi fokus mot utlandet, og markedet for norsk fisk, teknologi og kompetanse. Det er stor etterspørsel etter laks, men vi ser også utenlandsk interesse for både norsk teknologi og kompetanse. Hvordan vil dette utvikle seg, hvordan løser vi logistikkutfordringer og er utenlandsk satsing en trussel mot Norges posisjon.Program 2019