Program 

Tema for årets produktivitetskonferanse: 

Minner om fremtiden!

Vi har kommet til den 20. Produktivitetskonferansen i rekken. Ved et jubileum kan det være verdt å se seg litt tilbake og bruke historien til å si noe om fremtiden. For de som har vært med i næringen i denne perioden er det lett å se at det meste har endret seg rundt produksjonen av laks og regnbueørret. Like fullt, produktivitet måles på samme måte som vi har gjort gjennom flere tiår. Kriteriene for suksess er fortsatt knyttet til bl.a. utbytte, svinn, fôrfaktor og tilvekst.

Tradisjonen tro åpner konferansen med å ta tempen på produktiviteten, markedet og fiskehelsen, før det settes fokus på algeoppblomstringen med vitnesbyrd fra merdkanten og betraktninger rundt konsekvenser og fremtidig beredskap. I siste sesjon på dag én plukker vi frem vinnere gjennom henholdsvis art, selskap og enkeltperson som alle har en veibeskrivelse for å lykkes med sine mål.

På dag to settes de historiske perspektivene på nytt gjennom et nærmere innblikk i havbruksnæringens utvikling de siste 15-20 årene. Deretter retter vi fokus fremover i tid, og ser nærmere på hvordan næringen kan vokse inn i fremtiden mot nye mål. Skal næringen vokse må både fiskehelse og fiskevelferd få fokus. Vi har hentet inn foredragsholder fra Chile som skal snakke om deres utvikling og suksessfaktorer den senere tid.

Avslutningsvis retter vi fokus mot utlandet, og markedet for norsk fisk, teknologi og kompetanse. Det er stor etterspørsel etter laks, men vi ser også utenlandsk interesse for både norsk teknologi og kompetanse. Hvordan vil dette utvikle seg, hvordan løser vi logistikkutfordringer og er utenlandsk satsing en trussel mot Norges posisjon.Velkommen til oss 5. - 6. november 2019!


Last ned program