Program 

Produktivitetskonferansen 2022: Svært,- men likevel nært og kjært.

1 - 2. november er det klart til Produktivitetskonferansen 2022 her i Kristiansund! I 23 år har vi arrangert Produktivitetskonferansen og vi gleder oss igjen til årets konferanse braker løs, hvor kompetanseheving og nettverksbygging er i fokus. 

 

Temaet i år er «Svært, - men likevel nært og kjært», som spiller på at norsk oppdrettsnæring er en stor og viktig næring i Norge med store aktører i norsk målestokk. Samtidig er aktørene tilstede langs hele kysten, og skaper aktivitet og verdiskaping der folk bor. Mange av selskapene er også flinke til å støtte lokalsamfunnet, og er viktige samfunnsbyggere. Hva hadde for eksempel Hitra, Frøya, Lovund og Gulen vært uten oppdrettsnæringen? Er så næringen kjær? For noen definitivt, for andre definitivt ikke. Men med kjært tenker vi på her mest på fisken – har vi nok fokus på fiskehelse og fiskevelferd? Tilbakemeldinger fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet kan tyde på at vi har forbedringspotensial. Vi skal i deler av årets konferanse derfor dykke inn i aspekter med fiskevelferd og helse for å både høre om utfordinger og løsninger. 

 

Registrering til konferansen vil starte 1. november klokken 11.00 i Caroline kurs- og konferansesenter. Tradisjonen tro åpner konferansen med å ta tempen på produktiviteten, markedet og fiskehelsen, presentert som følgende gjennom Produktivitetsbarometeret, Fiskehelsebarometeret, og Markedsbarometeret. Vi har også mange andre spennende foredragsholdere klare til å presentere spennende innlegg for dere under årets konferanse! Etter endt program dag 1 er det klart for felles middag hos Kulturfabrikken. Dag 2 vil starte kl. 08.50 og varer til program slutt 13.40. Last ned programmet for fullt program! 

 

Smakebit årets foredragsholdere og underholdning

 

 • Ragnar Nystøyl
 • Cecilie Walde
 • Lars Daniel Garshol
 • Aud Skrudland
 • Carl Emil Kjølås Johannesen
 • Lene Høgset
 • Lars Backer
 • Trude Olafsen
 • Lars Botten
 • Hogne Tyssøy
 • Svein Roksvåg
 • Berit Flåmo
 • Matthew Coffay
 • Eirik Junge Hess
 • Kirsti Sjøhaug
 • Klaus Hoseth
 • Sanna Jacobsen
 • Thomas Leikvoll
Program 2022